Izolace skládek odpadů a ekologických nádrží

Izolace TKO skládek - dna 

TKO Zdounky      TKO Zdounky

Rekultivace skládek

Rekultivace     Rekultivace     Rekultivace

Detail svařování   Zkouška těsnosti

Izolace zemědělských staveb, nádrží a jímek

Záchtná nádrž     Záchtná nádrž     Dno

Jímka průsakových vod     Jímka průsakových vod

Izolace kejdy     Izolace kejdy

MS-alza s.r.o. má osvědčení k montáži izolačních systémů od následujících
výrobců a dodavatelů:

  • DEKTRADE a.s. - PVC fólie ALKORPLAN
  • JUTA a.s. - PEHD fólie
  • FATRAFOL – PVC fólie
  • CETCO-BENTOMATE – bentonitové rohože
  • LITOPLAST – PENEFOL – PVC fólie


Zároveň provádíme kontroly svarů a protokoly o těsnosti svarů.

Kontaktní formulář

Kontakty

MS-alza s.r.o.

Telefon: +420 543 249 540
Email: info@msalza.cz

MS-alza s.r.o.
Roubalova 16
602 00 Brno