IZOLACE PROTI VLHKOSTI A RADONU

Pomocí:

- fólií PVC a PEHD
- asfaltových pásů
- nopových fólií apod.