IZOLACE SKLÁDEK ODPADŮ

Izolace skládek odpadů a ekologických nádrží

MS-alza s.r.o. má osvědčení k montáži izolačních systémů od následujících výrobců a dodavatelů:

- DEKTRADE a.s. - PVC fólie ALKORPLAN
- JUTA a.s. - PEHD fólie
- FATRAFOL – PVC fólie
- CETCO-BENTOMATE – bentonitové rohože
- LITOPLAST – PENEFOL – PVC fólie


Zároveň provádíme kontroly svarů a protokoly o těsnosti svarů.