IZOLACE SPODNÍCH STAVEB

Izolace spodních staveb provádíme pomocí:

- Fóliového systému
     - PEHD fólie
     - LDPE fólie
     - PVC fólie
- Různých typů asfaltových pásů
- bentonitových rohoží – v případě tlakových izolací

   

Podle typu staveb a jejich začlenění do terénu rozdělujeme izolační systémy:

- izolace proti vlhkosti a radonu
- izolace proti tlakové vodě

V současné době má naše firma 5 montážních skupin. Všechny skupiny jsou proškoleny na BOZP, hlavní svářeč má svářečské zkoušky a vybavení nutné pro sváření fóliového systému – např. automatický svařovací přístroj TWINNY, LEISTERVARIMAT ASTRO, horkovzdušný LEISTER TRIAC.